Contact us

Ghatkopar Patidar Wadi

   PATIRAD WADI,
Lal Bahadur Shastri Marg,
Ghatkopar (W), Mumbai,
Maharashtra - 400086.
(+91) 9869687347
(+91) 9821219813
spymmconnect@gmail.com

Dombivali Patidar Wadi

   SHRI KUTCH KADVA PATEL SANATAN SAMAJ
Behind Venkatesh Petrol Pump,
Kalyan Shilphata Road, Sudama Nagar,
Dombivali East, Maharashtra - 421203
(0251) 243 5390
info@skkpsdombivali.in

Borivali Patidar Wadi

   SHREE PATIDAR SEVA SAMAJ,
Sant Gyaneshwar Rd, opp. S.T.Depot,
near Nancy Colony, Veer Sarvarkar Nagar,
Ratan Nagar, Borivali East, Mumbai,
Maharashtra 400066.
(022) 28970973